duenta_01
duenta_02
duenta_01
duenta_02

Duurzame energie

ROC van Amsterdam | Opleiding fijnmechanische techniek | Project DuentaDuenta. Hoe kun je door middel van hard fietsen op een hometrainer energie op wekken? Om zo een citruspers te laten draaien.

Amsterdam Duurzaam wil de Amsterdammers laten zien wat de gemeente Amsterdam met haar partners uit onderwijs en bedrijfsleven doet op het gebied van duurzame ontwikkelingen, CO2-reductie en verbetering van het leef- en werkklimaat in de stad. Wist je bijvoorbeeld dat:

  • Alle metro’s en trams op groene stroom rijden, uit Amsterdams afval?
  • We 40 miljoen liter brandstof zouden besparen als we 5 procent meer fietsen?
  • Eén van de grootste windmolenparken van Nederland in de Amsterdamse haven staat? Met deze 38 windmolens, die eind 2008 klaar zijn, worden 40.000 huishoudens voorzien van energie.
  • Leerlingen van het ROCvA mee helpen de houtkap tegen te gaan in 3de wereld landen.

In de opleiding FMT werken we aan projecten rond het thema duurzame energie. Zo zijn we bezig met de onderzoeksvraag: hoe kun je door middel van hard fietsen op een hometrainer energie op wekken? Om zo een citruspers te laten draaien.

Als je in de opleiding kiest voor projecten met het thema duurzaamheid dan ontvang je het officieel geregistreerde Duurzaamheidscertificaat

Video Duurzaam