deeltjesversneller_01
deeltjesversneller_02
deeltjesversneller_03
deeltjesversneller_04

Deeltjes versneller

ROC van Amsterdam | Opleiding fijnmechanische techniek | Project DeeltjesversnellerBij Nikhef kun je stage lopen en met deze interessante materie bezig zijn. Leerlingen Fijnmechanische techniek hebben in hun stage onderdelen gemaakt voor de deeltjesversneller

Een deeltjesversneller is een apparaat waarin geladen elementaire deeltjes tot hoge energieniveaus gebracht worden door ze te versnellen tot snelheden in de buurt van de lichtsnelheid. Dit versnellen gebeurt met behulp van sterke elektrische en/of magnetische velden.

Door het ontstaan van het heelal ongeveer veertien miljard jaar geleden met de deeltjesversneller na te bootsen, hopen de wetenschappers de elementen te ontdekken waaruit het universum bestaat. Ze hopen vooral materies te vinden waarvan het bestaan wel vermoed wordt, maar nooit is aangetoond.