Competenties fijnmechanische techniek

Tijdens je opleiding fijnmechanische techniek werk je aan het verwerven van beroepscompetenties. Enkele belangrijke competenties waar je over moet beschikken zijn:

Beroepscompetenties fijnmechanische techniek

 • Machines in- en afstellen en machines bedienen
 • Signalerend en oplossend vermogen aanwenden
 • CNC-programma`s gebruiksklaar maken
 • Metingen en controles uitvoeren
 • Producten testen en controleren
 • Technische vraagstukken oplossen

Algemene competenties

 • Communiceren en samenwerken
 • Werkopdrachten voorbereiden
 • Mondeling en schriftelijk rapporteren en informatie presenteren
 • Klanten adviseren en klantgericht handelen
 • Nieuwe medewerkers begeleiden en het werkproces aansturen
 • Tekeningen maken en lezen
 • Begrotingen opstellen en bewaken
 • Werken volgens voorschriften voor veiligheid, milieu en arbo
 • Zorg dragen voor kwaliteit

 

De vraag naar afgestudeerde fijnmechanici is groot, de salarissen zijn uitstekend en de werkgelegenheid neemt vooralsnog toe. Maar na je opleiding kun je ook verder leren. Vaak is na je MTS-plus opleiding een verkorte HBO opleiding mogelijk.